1st VietOpenStack Webinar - How to contribute to Openstack?

admin's picture

Vietnam OpenStack Official User Group
Monday, May 6 at 9:00 PM

Sau sự kiện OpenInfra Days thành công hồi tháng 8, BQT VietOpenStack sẽ tiếp tục thực hiện những sự kiện tiếp theo để thúc đẩy cộng đồng OpenStack tại...

https://www.meetup.com/VietOpenStack/events/hpcglqyzhbjb/

May 06 2019, 9:00pm - 11:00pm +07