VietOpenInfra meetup #20 - Nam tiến

admin's picture

Vietnam OpenStack Official User Group
Saturday, December 29 at 8:00 AM

Xin chào toàn thể anh em cộng đồng VietOpenInfra, trước đây là VietOpenStack.Để đáp ứng yêu cầu nhiều comment của anh/chị/em (ace) trong group và phủ ...

https://www.meetup.com/VietOpenStack/events/257277889/

Dec 29 2018, 8:00am - 11:00am +07