Vietnam (VietOpenInfra)

Open Infrastructure Group in Vietnam

Upcoming event

már 04 2019, 9:00du.11:00du. +07

Vietnam OpenStack Official User Group
Monday, March 4 at 9:00 PM

Sau sự kiện OpenInfra Days thành công hồi tháng 8, BQT VietOpenStack sẽ tiếp tục thực hiện những sự kiện tiếp theo để thúc đẩy cộng đồng OpenStack tại...

https://www.meetup.com/VietOpenStack/events/hpcglqyzfbgb/

0 résztvevők,
0 hozzászólás
Nobody has posted into this group yet.
No posts have been added to this group.
No questions have been added to this group.
No polls have been added to this group.
Official user group

Legutóbbi aktivitás ebben a csoportban

h, 1/7/2019 - 2:00du
h, 12/17/2018 - 7:00de
v, 12/2/2018 - 5:00de
p, 11/16/2018 - 5:00du
k, 11/6/2018 - 6:00du

Csoport hozzájárulói

Members

administrator member, moderator

Szervezők

moderator