Vietnam (VietOpenStack)

OpenStack Group in VietNam

Upcoming event

dec 10 2018, 9:00du.11:00du. +07

Vietnam OpenStack Official User Group
Monday, December 10 at 9:00 PM

Như đã thông báo từ lần trước, chúng tôi sẽ sự định tổ chức webinar 1 tháng 1 lần. Với lần này chủ đề sẽ là việc debug trong các project của Openstac...

https://www.meetup.com/VietOpenStack/events/256877527/

0 résztvevők,
0 hozzászólás
Nobody has posted into this group yet.
No posts have been added to this group.
No questions have been added to this group.
No polls have been added to this group.
Official user group

Legutóbbi aktivitás ebben a csoportban

v, 12/2/2018 - 5:00de
p, 11/16/2018 - 5:00du
k, 11/6/2018 - 6:00du
sze, 10/31/2018 - 6:00du
sze, 10/31/2018 - 6:00du

Csoport hozzájárulói

Members

Szervezők

moderator

administrator member, moderator