1st VietOpenStack Webinar - How to contribute to Openstack?

Ritratto di admin

Vietnam OpenStack Official User Group
Monday, March 4 at 9:00 PM

Sau sự kiện OpenInfra Days thành công hồi tháng 8, BQT VietOpenStack sẽ tiếp tục thực hiện những sự kiện tiếp theo để thúc đẩy cộng đồng OpenStack tại...

https://www.meetup.com/VietOpenStack/events/hpcglqyzfbgb/

Mar 04 2019, 9:00pm - 11:00pm +07