2nd Webinar - Debugging OpenStack Projects

Obrazek użytkownika admin

Vietnam OpenStack Official User Group
Monday, December 10 at 9:00 PM

Như đã thông báo từ lần trước, chúng tôi sẽ sự định tổ chức webinar 1 tháng 1 lần. Với lần này chủ đề sẽ là việc debug trong các project của Openstac...

https://www.meetup.com/VietOpenStack/events/256877527/

gru 10 2018, 9:00PM - 11:00PM +07