2nd Webinar - Debugging OpenStack Projects

admin的头像

Vietnam OpenStack Official User Group
Monday, December 10 at 9:00 PM

Như đã thông báo từ lần trước, chúng tôi sẽ sự định tổ chức webinar 1 tháng 1 lần. Với lần này chủ đề sẽ là việc debug trong các project của Openstac...

https://www.meetup.com/VietOpenStack/events/256877527/

12月 10 2018, 9:00下午 - 11:00下午 +07